Dış Krediler Kur Farkı Fonu ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Dış Krediler Kur Farkı Fonu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dış Krediler Kur Farkı Fonu" ne demek?

 1. Yatırımların ve döviz kazandırıcı etkinliklerin finansmanı için bankalarca dış kaynaklardan doğrudan ya da hükümet kanalıyla sağlanan kredilerin bu bankalar ve kredi kullandırılan borçlular açısından kur riskini ortadan kaldırmak amacıyla T.C. Merkez Bankası yönetiminde Para Kredi Kuruluna bağlı olarak 1984 yılında kurulmuş, 2000 yılında etkinliğine son verilmiş bütçe dışı bir fon.

Dış Krediler Kur Farkı Fonu nedir? İlişkili sözcükler

 • Beklenen Gelir Kuramı: Banka likiditesinin kredi ve senetlerin düzenli taksitlerle ödenmesinin müşterilerin gelecekte elde edecekleri gelirlerden etkileneceği düşüncesiyle, likidite yönetiminde banka kredi ve senet vadelerinin ayarlanması gerektiğini savunan kuram. devamı...
 • Merkez Bankası Parası: Merkez bankası tarafından çıkarıma konu olan para. Parasal tabana kamu kesimi mevduatının eklenmesiyle hesaplanan ve merkez bankasının denetimi altında bulunan parasal büyüklük. devamı...
 • Sayışımlama: Alacakla vereceği sayışma yoluyla karşılama. Karşılıklı para ve aynı türden benzeri özdeklere ilişkin önemli alacakların birbirini karşılayarak borçlu ve alacaklı durumu ortadan kaldırmaları. devamı...
 • Dışsal Para Sunumu: Merkez bankası tarafından belirlenen para sunumu. devamı...
 • Dışsal Para Sunumu: Merkez bankası tarafından belirlenen para sunumu. devamı...
 • Batı Afrika ülkeleri Merkez Bankası: Parasal birliği sağlamak amacıyla 1962 yılında Batı Afrika Para Birliği ülkeleri merkez bankalarının yerini alan banka. devamı...
 • Döviz Piyasasına Müdahale: Döviz kurlarında istikrarı sağlamak amacıyla merkez bankasının hedefleri doğrultusunda döviz alıp satması. devamı...
 • Devlet Sanayi Ve Işçi Yatırım Bankası: İmalat sanayisinin finansman gereksinimini kredi ve/veya ortaklıklar biçiminde karşılamak için yurtiçi ve yurtdışında çalışan vatandaşların birikimlerini kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde değerlendirmek amacıyla 1975 yılında kurulan ve 1988 yılında adı Türkiye Kalkınma Bankası olarak değiştirilen banka. krş. Türkiye Kalkınma Bankası devamı...
 • Akorde Krediler: Şube yetkisini aşan tutarlarda, banka üst yönetiminin uygun görmesi ile verilen kredi. devamı...
 • Dermabrazyon: Deri üzerindeki benler veya yara izlerini ortadan kaldırma amacı ile yapılan kazıma işlemi. Deri üzerindeki benleri veya geçirilmiş lezyonun bıraktığı izi ortadan kaldırma amacıyla yapılan kazıma işlemi. devamı...

Dış Krediler Kur Farkı Fonu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.