Dış ölçütler ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Dış ölçütler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dış ölçütler" ne demek?

 1. Bir ölçme aracının, yaptığı ölçümlerde bağımsız ölçü sayılabilecek belli durum ya da ayrıtlara uygun düşüp düşmediğine bakarak geçerliğini sınama, bkz. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması.

Dış ölçütler nedir? İlişkili sözcükler

 • Bağımsız ölçütler: Bir gözlem aracının geçerliğini sınamak üzere, bu araçla elde edilmiş ölçümlerin karşılaştırıldığı geçerlenmiş araç ya da durumlar, bkz. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması. devamı...
 • Bağımsız ölçütler: Bir gözlem aracının geçerliğini sınamak üzere, bu araçla elde edilmiş ölçümlerin karşılaştırıldığı geçerlenmiş araç ya da durumlar, bkz. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması. devamı...
 • Içerik Geçerliği: Bir ölçme aracının, ölçüm boyutunun kavramsal ve mantıksal içerimlerini yeterince yansıtıp yansıtmadığına bakarak geçerliğini sınama, bkz. geçerlik saptama yolları. devamı...
 • Yığışımlı Geçerlik: Bir ölçme aracının, kullanıldığı çeşitli zaman ve bağlamlarda geçerli sonuçlar vermesine bakarak geçerliğini belgeleme yolu. bkz. geçerlik saptama yolları. devamı...
 • Içgerçekleme: Bir gözlem yordamı ya da bir ölçme aracına alınan yanıtların geçerliğini ölçmek üzere, yanıtları kendi içinde tutarlılık süzgecinden geçirme, bkz. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması. devamı...
 • Içgerçekleme: Bir gözlem yordamı ya da bir ölçme aracına alınan yanıtların geçerliğini ölçmek üzere, yanıtları kendi içinde tutarlılık süzgecinden geçirme, bkz. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması. devamı...
 • Methods Of Evaluating Validity: Geçerlik saptama yolları devamı...
 • Geçerlik Saptama Yolları: Ayrı geçerlik tanımlarından yola çıkarak ölçme araçlarının geçerliğini araştıran ve mantıksal yada olgusal yaklaşım olarak iki ana kümeye ayrılan geçerlik sınama yaklaşımları. devamı...
 • Olgusal Geçerlik: Bir ölçme aracının ölçüye vurduğu konuda gerçeklenebilir öndeyilerde bulunması koşuluyla geçerli olabileceği anlayışıyla elde edilen ölçümlere dayalı kestirimlerin bir dış ölçütle bağıntısını araştırarak geçerliğini sınama yolu. bkz. mantıksal geçerlik. devamı...
 • Yargıcılar Görüşü: Bir ölçme aracının, ilgili konu ya da alanda bilgili ve uzman sayılabilecek kişilere danışılarak geçerliliğinin sınanması, bkz. geçerlik saptama yolları. devamı...

Dış ölçütler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.