dış salgı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dış salgı kelimesinin manası:

  1. Salgı bezinin (ekzokrin bez) bir kanala boşalan salgısı.
  2. Salgı bezinin kanala boşalan salgısı, ekzokrin.Dgr.: anat. exocrin, İng. exocrine
  3. Salgı bezinin (ekzokrin bez) salgısını bir kanala boşaltması.

dış salgı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları