dış şok sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dış şok kelimesinin manası:

  1. Ülkenin uluslararası iktisadi ilişkileri nedeniyle diğer ülkelerde ortaya çıkan doğal afetler, sosyal, iktisadi ve siyasi olaylar dolayısıyla karşılaştığı iktisadi dengesizlikler.
  2. Piyasa mekanizması işleyişine yönelik sistemin dışından gelecek herhangi bir müdahale.

dış şok ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları