dış ticaret çoğaltanı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dış ticaret çoğaltanı kelimesinin manası:

  1. Gelir harcama modelinde, dışa açık bir ekonomi ve verginin otonom olduğu varsayımı altında, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin milli gelir üzerinde yarattığı etkiyi gösteren ve marjinal tasarruf eğilimi ile marjinal dışalım eğilimleri toplamlarının tersine eşit olan katsayı.

dış ticaret çoğaltanı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları