dış ticaretin serbestleştirilmesi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dış ticaretin serbestleştirilmesi kelimesinin manası:

  1. Ülkede dış ticarete konulan her türlü kısıt ve engellerin kısmen veya tamamen kaldırılması.

dış ticaretin serbestleştirilmesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları