disapprobation sözlük anlamı nedir?

Sözlükte disapprobation kelimesinin manası:

  1. Beğenmeme, uygun bulmama, kınama; tasvip etmeme
  2. Beğenmeyiş, uygun görmeyiş, tensip etmeyiş, tenkit
  3. Memnuniyetsizlik, hoşnutsuzluk.

disapprobation ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları