dışavurumculuk sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dışavurumculuk kelimesinin manası:

  1. (Lat. exprimere = dile getirmek, dışlaştırmak]: Doğalcılık ve izlenimciliğin karşıtı olan modern sanat akımı. // Bu akım, ön planda ne nesnel doğayı ne de öznel doğa izlenimlerini yansıtmak ister; onun dile getirmek istediği, ruhsal yaşantının içerikleri ile tinsel içeriklerdir.

dışavurumculuk ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları