discipline sözlük anlamı nedir?

Sözlükte discipline kelimesinin manası:

  1. Disipline sokmak, terbiye etmek, yetiştirmek, disiplin sağlamak, yola getirmek; cezalandırmak
  2. Disiplin, inzibat, terbiye, idare
  3. Talim
  4. İtaat, boyun eğme
  5. Cezalandırma, tekdir
  6. İlim, bilim dalı
  7. Terbiye etmek, yetiştirmek, idare etmek
  8. Disipline sokmak, yola getirmek
  9. Cezalandırmak.

discipline ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları