discriminate sözlük anlamı nedir?

Sözlükte discriminate kelimesinin manası:

  1. Ayırmak, tefrik etmek, temyiz etmek, fark etmek, fark görmek, farkına varmak
  2. Fark gözetmek, ayrı tutmak, ayırım yapmak
  3. Bir kimse veya bir şeye karşı aleyhte hareket etmek
  4. Ayırdetmek, ayrıcalık yapmak, fark gözetmek, ayırt etmek, ayrı tutmak; farklı muamele etmek

discriminate ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları