disiplin kurulu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte disiplin kurulu kelimesinin manası:

  1. Disiplin kurallarına aykırı davranan kimselerin suçlarını tespit ederek uygun cezaları vermekle görevli kurul.
  2. Orta dereceli okullar ile yüksek okullarda yönetmen başyardımcısının ya da yönetmen yardımcısının başkanlığı altında yönetmeliklerinde belirtilen sayı ve biçimde öğretmen üyelerden oluşan ve disiplin kurallarına aykırı davranan öğrencilerin suçlarını saptayarak uygun cezaları vermekle görevli kurul; okuldisiplin kurulu.

disiplin kurulu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları