Disk Drive Info ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Disk Drive Info" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Disk Drive Info" ne demek?

 1. Dısk sürücü bilgisi

Disk Drive Info nedir? İlişkili sözcükler

 • Söz Dizimi: Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks. Bk. cümle bilgisi. devamı...
 • Sarf: Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme. Dil bilgisi, yapı bilgisi. devamı...
 • Gramer: Dil bilgisi. Dil bilgisi kitabı Örnek: Yıllar yılı gramere bakmadan üç kelime yazmadığını kendi itiraf eder. H. Taner Bk. dilbilgisi. devamı...
 • Temel Eğitim: İlköğretimi kapsayan eğitim sistemi. Örgün eğitimden yararlanma olanağı bulamamış kimselere uygulanan ve onları toplumsal, ekonomik ve kültürel yönlerden aydınlatıp yetiştirmeyi amaç edinen eğitim. devamı...
 • Ayarlayıcı Gramer: Dili oluşturan ögeleri ses bilgisi, şekil bilgisi cümle bilgisi ve anlam bilgisi açısından inceleyen ve dildeki yanlış kulanımları düzeltme amacı güden gramer: Cebeci camisi yerine Cebeci camii, mesîre yeri yerine mesîre «gezilip görülecek yer, gezinti yeri» dokuma sanayisi yerine dokuma sanayii, parasal sıkıntı yerine para sıkıntısı vb. devamı...
 • Art Zamanlı Ses Bilgisi: Bir dilin seslerini ve o dildeki ses olaylarını tarihî gelişme süreci içinde inceleyen ses bilgisi. ET. d sesinin tarihî gelişme sürecinden geçerek lehçelerde d > y, t, r, z sesine dönüşmesinin incelenmesi gibi. bk. ses bilgisi (görevsel ses bilgisi). devamı...
 • Akustik Ses Bilgisi: Bk. ses bilgisi (görevsel ses bilgisi), söyleyiş ses bilgisi. devamı...
 • Kökbilgisi: (Derleme.. kökbilim, menşe bilgisi, türeme bilgisi) Sözcüğün aslını ve gelişimini kök ve ek bakımından inceleyen bilgi. devamı...
 • Diyetetik: Kötü beslenmenin yol açtığı hastalıkları, yiyeceklerin besin değerlerini inceleyen sağlık bilgisi dalı. Beslenme bilgisi devamı...
 • Backgrounder: Arka plan bilgisi veren kimse, hükümet veya işŸ çevresinden resmî bir sözcünün bir durumla ilgili olarak basın mensuplarına arka plan bilgisi verdiğŸi gayriresmî basın toplantısı; arka plan bilgisi sağŸlayan rapor veya brifing devamı...

Disk Drive Info ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.