disorder sözlük anlamı nedir?

Sözlükte disorder kelimesinin manası:

  1. Düzensizlik, intizamsızlık, nizamsızlık
  2. Karışıklık, gürültü
  3. Hastalık, illet
  4. Düzenini bozmak, karıştırmak
  5. (sağIığını) bozmak
  6. Düzenini bozmak, karıştırmak, bozmak, sağlığını bozmak

disorder ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları