disrupt sözlük anlamı nedir?

Sözlükte disrupt kelimesinin manası:

  1. Karışıklık içine itmek
  2. Engel olmak
  3. Yarmak, kesmek, çatlatmak, kırıp ayırmak
  4. Dağıtmak, parçalamak, dağılmak, parçalanmak, ayırmak; yarmak, bozmak, bozulmak; karışıklığa itmek

disrupt ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları