Dışsatım Primi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Dışsatım Primi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dışsatım Primi" ne demek?

 1. Dışsatımı yapılacak malların fiyatlarının düşürülerek rekabet gücünün artırılması amacıyla dışsatımcıya devletçe yapılan parasal yardım biçimindeki teşvik türü.

Dışsatım Primi nedir? İlişkili sözcükler

 • Dışsatımda Fiyat Farkı ödemesi: Tarımsal destekleme programları çerçevesinde dışsatıma konu malların yurtiçi fiyatlarının dünya fiyatlarından yüksek olması durumunda, söz konusu malların dışsatımına aradaki fiyat farkı kadar devlet tarafından yapılan ödeme. krş. dışsatım prelevmanı, dışsatımda vergi iadesi devamı...
 • çıkış Primi: Belirli malların yurt dışına çıkarılmasını isteklendirmek için, genellikle devletçe yapılan yardımlar (para yardımı, vergi bağışıklığı gibi). devamı...
 • Dışsatım Kısıtlamaları: Dünya piyasalarında temel mal fiyatlarının düşmesini önlemek amacıyla dışsatımcı ülkeler tarafından söz konusu malların dışsatım miktarına getirilen kısıtlamalar. devamı...
 • Dışsatımda Vergi Bağışıklığı: Dışsatım mallarının maliyetlerini düşürerek, dış rekabet güçlerini artırmak amacıyla, söz konusu malların üretiminde kullanılan girdilerin gümrüksüz veya indirimli gümrük tarifesi üzerinden dışalımına izin verilmesi; dışsatımla ilgili vergi, resim ve harçların alınmaması veya indirimli alınması. devamı...
 • Dışalım Kaldıraç Vergisi: Tarımsal destekleme programları çerçevesinde, dışalıma konu malların dünya fiyatlarının iç fiyatlardan düşük olması durumunda, yurtiçi üreticileri korumak amacıyla söz konusu malların dışalımından aradaki fiyat farkı kadar alınan değişken vergi. Bu vergi, AB’de üçüncü ülkelerden dışalımı yapılan bazı tarım ürünlerinde dünya fiyatı ile eşik fiyat arasındaki fark kadar alınmaktadır. krş. dışsatım kaldıraç vergisi, dışsatımda fiyat farkı devamı...
 • Dışsatım Vergisi: Dış piyasa payı küçük olan mallarda ülkenin döviz gelirinin azalması pahasına da olsa ülke sanayisinin kilit kesimlerinde kullanılan temel girdi ve aramallarının dışsatımını azaltmak için bu malların dışsatımına uygulanan vergi. devamı...
 • Bedelsiz Dışsatım: Döviz getirisi olmaksızın, ticari veya ticari olmayan amaçlarla malların yurtdışına çıkarılması. devamı...
 • Dahilde Işleme Rejimi Kararı: Dünya piyasa fiyatlarından hammadde sağlayarak dışsatımı artırma, ürünlere uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırma, pazarları geliştirme ve ürünleri çeşitlendirme amacıyla, üretiminde dışalım girdileri kullanılan malların dışsatımı ile dışsatım sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin önlemlerin alınması ve yürütülmesini kapsayan bakanlar kurulu kararı. krş. dahilde işleme rejimi devamı...
 • Kredili Dışsatım: İki ve çok yanlı kredi anlaşmaları dışında kalmak koşuluyla, tüketim mallarında iki yıl, yatırım mallarında beş yıl vadenin tanındığı, dolayısıyla dışsatım bedelinin ülkelerin kambiyo mevzuatında öngörülen süreleri aşacak biçimde ülkeye getirilmesine olanak tanıyan dışsatım biçimi. devamı...
 • Dışsatım ülke Kredi Ve Garanti Programları: Ülkenin devlet destekli finansman kurumunca ülkenin dış politikası ve iktisadi hedefleri doğrultusunda önemli olan ülkelerle kalıcı ve uzun süreli ilişkiler oluşturmak amacıyla, bu ülkelerde iş alan yükleniciler tarafından gerçekleştirilecek projelere kredi desteği ve güvencesi sağlayan programlar. devamı...

Dışsatım Primi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.