Dıştan Alıcı Belgesi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Dıştan Alıcı Belgesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dıştan Alıcı Belgesi" ne demek?

 1. Dış tecim kurallarına göre bir tecimenin dıştan alım yapabilmesi için elinde bulunması zorunlu olan belge.

Dıştan Alıcı Belgesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Yönetmelik: Bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen kuralların tümü. Bu kuralların yazılı olduğu belge, talimatname. devamı...
 • Değerli Kağıt: Kapsadığı hak, senede bağlı olan, senetsiz ileri sürülebilmesine olanak olmayan kâğıt. Üzerinde herhangi bir değer bulunan ve elinde bulunduranın her an yarar sağlayabileceği para. devamı...
 • Dış Tecim Düzeni: Yabancı ülkelerle yapılacak tecim ve ekonomiye ilişkin işlemlerde izlenecek yöntem ve kurallar üzerinde saptanan düzen. devamı...
 • Döviz Alım Belgesi: Bankalar ile özel finans kurumlarının kendilerine satılan döviz karşılığında düzenledikleri belge. devamı...
 • Safety Regulations: Güvenlik ayarlamaları, güvenlik düzenlemeleri, emniyet kuralları, güvenlik kuralları, güvenliğŸi sağŸlamak için uyulması zorunlu kurallar devamı...
 • Gümrüklerden Geçiş Karnesi: Uluslararası karayolu yolculuklarında bulundurulması zorunlu olan; kullanılan taşıta ve karne sahibine ait bilgilerin yer aldığı belirli bir geçerlilik süresi olan belge. devamı...
 • Dışalım Bulgu Belgesi: Ülkeye bir yapımı sokmak üzere getirilip kütüğe yazdırılan, yenilik niteliğinden yoksun yabancı belge. devamı...
 • Tecim Adı: Bir tecimenin tecim işlerinde kullandığı ve ticaret odasına yazdırmak zorunda bulunduğu ad (Marka olarak yazılabileceği gibi marka gibi de korunur). devamı...
 • Fetva: İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dinî hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam veya müftü tarafından verilebilen belge. İslâm hukuku ile ilgili bir sorunun dinsel hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan devamı...
 • Giriş çıkış Belgesi: Sınır bölgelerindeki yer parçalarına erkinlikle girip çıkabilmek için kişilere verilen belge. Yurt sınırı dışında tarlası, bahçesi olan kişilere buralara erkinlikle gidip gelenleri için verilen belge. devamı...

Dıştan Alıcı Belgesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.