Dıştecim Düzeni ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Dıştecim Düzeni" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dıştecim Düzeni" ne demek?

 1. Dış tecimi düzenlemek üzere konulan kural ve koşullar.

Dıştecim Düzeni nedir? İlişkili sözcükler

 • Tecim Anlaşmaları: Uluslararası tecimi düzenlemek ve uygulamak amacıyla yapılan yazılı anlaşmalar. devamı...
 • Dıştecim: Bir ülkenin, başka ülkelerle dışalım ve dışsatımı ile bunların düzgeçişini içine olan tecimi. devamı...
 • Dıştecim Siyasası: Dış tecimi etkilemek amacıyla hükümetlerce alınan önlemlerin tümü. devamı...
 • çıkarım Kuralı: (…) || Krş.. ilkelçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, geçerli çıkarım kuralları kümesi,çıkarım kuralı örneği, ilkçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, giriş kuralı, çıkış kuralı, ayırma kuralı, ikilem, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı,niceleyici değillemesi, mantıksalçıkarım kuralı. Örn. (…) devamı...
 • Dışsatım Birlikleri: Yetkili makamlarca kurulan ve dışsatımcıların üyesi olduğu mesleki birlik. Türkiye’de dışsatımcıları örgütleyerek dışsatımı artırmak, dışsatımcıların mesleki etkinliklerini ve ilişkilerini düzenlemek ve Dış Ticaret Müsteşarlığının vereceği görevleri yerine getirmek üzere 1936 devamı...
 • Trafik Işaretleri: Trafiği düzenlemek amacıyla gerekli yerlere konulan özel işaretli levhaların tümü. devamı...
 • Düzdizimsel Ayrıklık: Çok katlı bir yapının her katında yer alan birimlerin, düzdizim çizgisi üzerinde olmasını gerektirmeyen, kimilerinin, ötekilerin bolca ışık ve hava almasına olanak sağlamak üzere daha geride yapılabilmelerine olanak veren kentbilim kuralı. devamı...
 • Yerbölümleme Kuralları: Yapıdüzen yasalarında, tüzük ve yönetmeliklerinde ve kentlerin düzentasarlarında yerbölümlemeyi düzenlemek amacıyla konulan kuralların tümü. devamı...
 • Düzeltici Cimnastik: Yaşama ve çalışma koşullarının etkisiyle oluşan vücut bozukluk ve aksaklıklarını önlemek ya da gidermek için uygulanan özel cimnastik türü; meslek koşullarının oluşturduğu tek yönlü kas çalışma ve gelişmesini dengelemek imacıyla yapılan alıştırmalar. devamı...
 • Dönüştürme Kuralı: Çıkarım kuralı. Mantıksaldönüştürme kuralı. devamı...

Dıştecim Düzeni ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.