disülfit bağı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte disülfit bağı kelimesinin manası:

  1. Proteinlerde iki sistein amino asidinin sülfidril grupları arasında teşekkül eden S-S bağı.
  2. Proteinlerde iki sistein aminoasidinin tiyol grupları arasında oluşan S-S bağı, disülfür bağı.

disülfit bağı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları