Divan ı Hümayun çavuşları ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Divan ı Hümayun çavuşları" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Divan ı Hümayun çavuşları" ne demek?

 1. Ana görevleri divan günlerinde yürütme organlarına yardımcı olarak hizmet görmek olan, aynı zamanda geçit resmi, ya da törene giden padişaha yol açmak üzere önde yürüyen, padişahla birlikte savaşa giden, kimi kez de önemli padişah buyruklarını eyaletlere götürmekle ve yabancı devletlere elçilikle görevlendirilen kişiler.

Divan ı Hümayun çavuşları nedir? İlişkili sözcükler

 • Hümayun: Kutlu, mutlu. Padişahla ilgili. Türk devamı...
 • Muştucu: Muştu getiren, savacı, müjdeci Örnek: Ona göre çocuklar sadece savaşa sürülecek erlerin bir muştucusudur. S. Birsel Hacı kafilesi ile sürrenin Hicaz’a vardığını ve oradan esenlikle döndüğünü padişaha bildirmekle görevlendirilen kimse. devamı...
 • Californication: (“California” ve “fornication (fornikasyon)” kelimeleri karışŸımı) Kaliforniyalıların BirleşŸik Devletler’deki batılı farklı eyaletlere girişŸiyle ilgili bir ifade devamı...
 • Cebeli: Osmanlı İmparatorluğu döneminde, savaş sırasında tımar, zeamet sahiplerinin dirlikleri oranına göre yanlarında götürmekle yükümlü bulundukları atlı asker. Aynı dönemde illerdeki atlı inzibat kuvveti. devamı...
 • Altın Kozak: Yabancı hükümdarlara gönderilen padişah mektuplarının içine konduğu altın işlemeli, altın yaldızlı ya da som altından yapılmış kap. Padişahlar tarafından yabancı hükümdarlara gönderilen name-i hümayunun konulduğu muhafaza. devamı...
 • Cülusu Hümayun: Padişahın taht’a oturma merasimi. (Osmanlıca’da yazılışı: cülus-u hümâyun) devamı...
 • Ihsanıhümayun: Padişah tarafından yeteneği veya başarısı dolayısıyla birine verilen görev, rütbe, ödül. devamı...
 • Tımarlı çavuşlar: Padişah divanı çavuşlarından timar sahibi olanlar. devamı...
 • Evkafı Hümayun: Tar: Padişahların ve onlara mensub olan kişilerin bıraktıkları vakıflar. (Osmanlıca’da yazılışı: evkaf-ı hümayun) devamı...
 • Bicoastal: BirleşŸIk Devletler’in DoğŸu ve Batı sahilleri arası boyunca uzanan; BirleşŸik Devletler’in DoğŸu ve Batı sahilleriyle ilgili; BirleşŸik Devletler’in hem DoğŸu hem de Batı kıyısında çalışŸma ve yaşŸama; kıyıdan kıyıya, sahilden sahile devamı...

Divan ı Hümayun çavuşları ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.