Dizgesel Dördül ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Dizgesel Dördül" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dizgesel Dördül" ne demek?

 1. (Deneysel tasarım) Bir deney tasarımında işlemlerin aşağıdaki gibi belli bir sıraya göre düzenlenerek elde edildiği dördül :(…)

Dizgesel Dördül nedir? İlişkili sözcükler

 • Latin Dördül Tasarımı: (Deneysel tasarım) Her biri k düzeyli üç bağımsız değişken ile yapılan deneylerde, deneysel yanılgıyı küçültmek için işlemlerin her dizeç ve dikeçte bir kez yinelendiği kxk gözeden oluşan deney tasarımı. devamı...
 • örgü Dördül Tasarımı: (Deneysel tasarım) Her işlem ikilisinin dizeç ve dikeçlerin her birinde bir kez görüldüğü ve tüm işlemlere ilişkin eşit duyarlıkta bilginin sağlandığı bir deney tasarımı, anlamdaş yalın örgü tasarımı. devamı...
 • Bölünmüş Bölüntüler Yöntemi: (Deneysel tasarım) Her bir bölüntünün iki ya da ikiden çok parçaya bölünerek işlemlerin eklendiği ya da çıkarıldığı deney tasarımlama yöntemi. devamı...
 • Dengeli örgü Dördül: (Deneysel tasarım) Bir bölükte tüm işlemlerin yer almadığı ve (…) işlem sayısı olmak üzere, k+1 yinelemenin bulunduğu örgü dördül. devamı...
 • Rasgele Bölükler Tasannu: (Deneysel tasarım) Yapılabilecek yanılgıların yansızlığını sağlamak için çeşitli işlemlerin, bölüklerin her birinde yinelendiği ve bu bölükler içerisinde birimlere rasgele dağıtıldığı bir deney tasarımı. devamı...
 • Dizgesel Tasarım: (Deneysel tasarım) Bir rasgele seçim yöntemi yerine dizgesel bir seçim yöntemi kullanılarak oluşturulan deney tasarımı. devamı...
 • örgü Tasarımı: (Deneysel tasarım) Latin dördül tasarımında deneme sayısı dizeç ya da dikeç sayısından çok olduğunda kullanılan bir deney tasarımı. Deneydeki tüm işlemler için aynı duyarlıkta bilgi elde etmek amacıyla düzenlenen, işlem sayısının tam üstiki olduğu eksik bölük tasarımı. devamı...
 • Olduktan Sonra Deney: Tasarım kalıbıyla kesit deneylemesi gibi olan, ancak bu tasarımdan deney ve denetim kümelerinin deneysel değişkenin işe karışmasından sonra eşitlenmesi bakımından ayrılan, sonuçtan nedene doğru deney düzeni, bkz, kesit deney düzeni. devamı...
 • Tümüyle Rasgele Tasarım: (Deneysel tasarım) İşlemlerin deneysel birimlere rasgele dağıtıldığı yalın bir deney tasarımı. devamı...
 • Ardaşık Deney Düzeni: Deney kümesinin önce sonra gözlemiyle yetinen ve zaman boyutunu korumakla birlikte denetim kümesini elemiş olan eksik deneyleme tasarısı, bkz. eksik denetimli deney. devamı...

Dizgesel Dördül ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.