dizisel kompakt uzay sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dizisel kompakt uzay kelimesinin manası:

  1. Her dizisi yakınsak bir alt diziye sahip olan topolojik uzay.

dizisel kompakt uzay ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları