dna ligaz sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dna ligaz kelimesinin manası:

  1. Deoksiribonükleik asit dizisinde nükleotitleri birbirine bağlayan bir enzim.
  2. İki DNA tek zincirini 3'-hidroksil ve 5'-fosfat grubundan fosfodiester bağıyla birbirine bağlayan ayrıca çift sarmallı DNA'daki kopuk tek zinciri de birbirine bağlayabilen enzim.
  3. Dna dizisinde nükleotitleri birbirine bağlayan bir enzim.

dna ligaz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları