Doçent ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Doçent" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Doçent" ne demek?

 1. Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi.

 2. Üniversitelerde derecesi profesör ile doktor asistan arasında bulunan öğretim üyesi.

Doçent nedir? İlişkili sözcükler

 • Profesör: Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan öğretim üyesi Örnek: Bu kırk yaşını geçmiş profesörleri ve ressamları kapıcı tanıyor. P. Safa Üniversitede ve yüksek okullarda doçentten bir aşama üstün olup belli hak, görev ve sorumlulukları bulunan öğretim üyesi. devamı...
 • Rektör Yardımcısı: Üniversitelerde rektöre yardım eden öğretim üyesi. devamı...
 • Bütünleşik üretim: Hammaddeden sonul mala kadar tüm üretim süreçlerinde bir önceki aşamada üretilen malın bir sonraki aşamada girdi olarak kullanıldığı, diğer bir deyişle her bir üretim sürecinin birbirine bağlanarak bütün üretim aşamalarının aynı tesiste gerçekleştirildiği üretim. devamı...
 • Ordinaryüs: Türk üniversitelerinde 1960 öncesinde, en az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimselere verilen unvan. devamı...
 • öğretim Yılı: İlk ve ortaokul ile üniversitelerde öğretimin başladığı ve sona erdiği gün arasında geçen süre. İlk, orta ve yüksek okullar ile üniversitelerde öğretimin başladığı ve sona erdiği gün arasında geçen süre. devamı...
 • Senato: Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis. Yasama organının bir parçası olarak görev yapar. Senatolara çoğunlukla iki meclisli ülkelerde görülür ve senatı daha yüksek düzeyde olan meclise verilen isimdir. Senatola üyelerine senatör denir. devamı...
 • Doğurganlık Oranı: Herhangi bir ülke ya da bölgede, bir yıl içinde gerçekleşen doğumların, doğurma yaşındaki kadın (15-49 yaş arası) sayısına oranı. Doğurganlık yaşları arasında bulunan genellikle (15 ile 44) her 1.000 kadın devamı...
 • Cobb Douglas üretim Fonksiyonu: Üretim teknolojisinin tanımlanmasında kullanılan ve üretim faktörleri sermaye ve emek arasındaki ikame esnekliği katsayısının bire eşit olduğu bir tür C.E.S. üretim fonksiyonu. krş. C.E.S. üretim fonksiyonu, Leontief üretim fonksiyonu, doğrusal üretim fonksiyonu devamı...
 • Regent: ), (i.) vekillik eden Saltanat vekili devamı...
 • Ortaöğretim: İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel okulları, teknik ve meslek okullarını yönetmek görev ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunan kuruluş. İlköğretimden sonra öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri üniversiteye veya teknik ve devamı...

Doçent ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.