Doğal Artış Oranı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Doğal Artış Oranı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Doğal Artış Oranı" ne demek?

 1. Herhangi bir ülkede, bir yıl içinde, doğum ve ölüm oranları arasındaki ayrıma dayanan artış (örneğin, doğum oranı %0 40, ölüm oranı %0 22;doğal artış oranı %0 18 gibi).

Doğal Artış Oranı nedir? İlişkili sözcükler

 • Doğurganlık Oranı: Herhangi bir ülke ya da bölgede, bir yıl içinde gerçekleşen doğumların, doğurma yaşındaki kadın (15-49 yaş arası) sayısına oranı. Doğurganlık yaşları arasında bulunan genellikle (15 ile 44) her 1.000 kadın devamı...
 • çerçeve Oranı: Televizyon görüntülüğündeki resmin eni ile yüksekliği arasındaki oran; ölçün filmde olduğu gibi 3:4’tür, Bir film ya da görüntülük üzerindeki resmin eni ile yüksekliği arasındaki oran. (Ölçün filmlerde ve dar filmlerde devamı...
 • Doğal Işsizlik Oranı: Çalışma yetenek ve isteğinde olan herkesin cari ücret ve çalışma koşullarında üretim sürecinde yer aldığı durumda, yani tam işlendirme düzeyinde geçici ve yapısal işsizlik oranları toplamından oluşan ve her ekonominin yapısına bağlı olarak değişen işsizlik oranı. devamı...
 • Emek Devir Oranı: Firmadan veya bir sanayiden, belli bir dönemde, herhangi bir sebeple ayrılmış işçi sayısının, o firmada veya sanayide çalışan ortalama işçi sayısına oranı. İşgücü piyasasında, farklı işgücü grupları işsiz, işlendirilen, işgücüne devamı...
 • Tartımlı Kurgu: Tartımın, yalnız çekimlerin uzunluğuna bağlı olarak değil, aynı zamanda görüntülerin içeriğinin (görüntüde yer alan varlıkların taşıdığı anlamın), görüntü içinde yer alanlar arasındaki bağın, görüntüler arasındaki bağıntının göz önünde tutularak elde edilmesine dayanan kurgu çeşidi. devamı...
 • Tartımlı Kurgu: Tartımın, yalnız çekimlerin uzunluğuna bağlı olarak değil, aynı zamanda görüntülerin içeriğinin (görüntüde yer alan varlıkların taşıdığı anlamın), görüntü içinde yer alanlar arasındaki bağın, görüntüler arasındaki bağıntının göz önünde tutularak elde edilmesine dayanan kurgu çeşidi. devamı...
 • Yem Dönüşüm Oranı: Yemden yararlanma oranı. Birim canlı ağırlık kazancı için ne kadar yem tüketildiğini veya tüketilen yem miktarıyla kazanılan canlı ağırlık arasındaki oranı ifade eden bir değer, FCR. devamı...
 • Doğaçlama Sineması: Bu tutuma göre gerçekleştirilen sinema yapıtının niteliği. Çevirimden önce herhangi bir hazırlık, sınama yapılmaksızın, herhangi bir senaryoya bağlanmaksızın, oyuncuların içlerinden geldiği gibi oynamalarına dayanan tutum devamı...
 • Dallanma Oranı: Taneciklerin çarpışması sonucunda ortaya çıkan olayların olasılıkları arasındaki oran. devamı...
 • Pulzasyon Oranı: Sağım makinelerinde pulzatör tarafından oluşturulan vakumla açılma süresi arasındaki oran. devamı...

Doğal Artış Oranı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.