doğal büyüme oranı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte doğal büyüme oranı kelimesinin manası:

  1. Bir ekonomide doğal gayrisafi yurtiçi hâsılada ortaya çıkabilecek niceliksel yüzde değişme.
  2. Harrod-Domar büyüme modelinde emek gücündeki artış sonucunda gayrisafi yurtiçi hâsılada ortaya çıkan niceliksel yüzde artış.

doğal büyüme oranı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları