Doğal çevre ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Doğal çevre" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Doğal çevre" ne demek?

 1. İnsan ile kültürün dışında kalan doğa ve tüm canlılar, bk. çevre. krş. toplumsal çevre, kültürel çevre.

Doğal çevre nedir? İlişkili sözcükler

 • örgensel Toplum Kuramı: İnsan toplumunu canlı örgenliğine benzeten, toplumsal olayların dirimbilim yasaları yardımıyla açıklanabileceğini savunan kuram. devamı...
 • Canlılar Coğrafyası: Doğal coğrafyanın, insan dışında kalan canlıların iklim, toprak ve çevre koşullarına bağlı olarak yeryüzüne dağılışlarını ve oluşturdukları toplulukları inceleyen bölümü. devamı...
 • Ekosfer: (Yun. oikos: ev; sphaira: dünya) Dünya ekosistemi; dünyadaki canlı organizmalar ve etkileşime girdiği çevre. Yerküredeki canlı organizmalarla etkileşim içinde olduğu çevre. devamı...
 • Göreneksel çevre: Benzer halkbilim ürünlerini taşıyan bireylerden oluşan çevre, bk. görenek, krş. geleneksel çevre, boşinançsal çevre. devamı...
 • Ekolojik Faktör: (Yun. oikos: ev; logos: bilim) Canlı organizmaları etkileyen herhangi bir çevre faktörü. Çevre faktörü. devamı...
 • Boşinançsal çevre: Benzer boşinançları taşıyan bireylerden oluşan çevre. krş. geleneksel çevre, göreneksel çevre. devamı...
 • çevre Toksikolojisi: Çevre (hava, su, toprak) ve besin kirlenmesine neden olan maddelerle bunların canlı ve çevrede oluşturabilecekleri etkilerini inceleyen bilim dalı. devamı...
 • çevre Toksikolojisi: Çevre (hava, su, toprak) ve besin kirlenmesine neden olan maddelerle bunların canlı ve çevrede oluşturabilecekleri etkilerini inceleyen bilim dalı. devamı...
 • Geleneksel çevre: Benzer gelenek ürünlerini taşıyan kişilerden oluşan çevre. bk. gelenek, krş. göreneksel çevre, boşinançsal çevre. devamı...
 • Biyotik çevre: Bir organizmanın diğer organizmalarla olan ilişkilerinin yer aldığı çevre. Organizmalar arasındaki ilişkilerin meydana geldiği çevre. devamı...

Doğal çevre ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.