doğal sayı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte doğal sayı kelimesinin manası:

  1. 1, 2, 3, ... sayılarından her biri.
  2. Sıfır ya da sıfırdan büyük olan tamsayı. || Tümdengelimli tanım: (i) sıfırdoğal sayıdır; (ii) Her x için, xdoğal sayı ise, x in ardılı dadoğal sayıdır.doğal sayıların toplamı ile çarpımının tüme-varımlı tanımı da şöyledir:Toplam: a + 0 = a, a + b'= (a+b)', Çarpım: a .0 = 0, a.b' = (a.b) + a Krş.. biçimsel sayı kuramı, sayı değişkeni.

doğal sayı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları