Doğal Seçim ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Doğal Seçim" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Doğal Seçim" ne demek?

 1. Darwin’in evrim teorisine göre iklim, besin, rekabet vb. şartlara uyabilenlerin yaşamaya devam etmesi, uyamayanların ise yok olması. Doğal seleksiyon.

 2. İklim, besin, rekabet vb. koşullara uyabilenlerin canlıların yaşamaya devam etmesi, uyamayanların ise yok olması, doğal seleksiyon.

Doğal Seçim nedir? İlişkili sözcükler

 • Enjambment: Bir cümle veya fikrin mısra sonunda bitmeyip birkaç mısrada devam etmesi. Bir dizeden diğŸerine bir düşŸüncenin devam etmesi (şžiir) devamı...
 • Doğal Ayıklanmacılık: (Darwin) Doğada ve toplumda canlı türleri arasındaki varolma savaşını en güçlülerin, çevreye en iyi uyabilenlerin kazandıklarını, güçsüzlerin, çevreye uyamıyanların ise ortadan kalktıklarını savunan öğreti. devamı...
 • Artçı Boşalım: Uygulanan uyarının sonlanmasına rağmen bir nöron, akson veya kas lifindeki aksiyon potansiyelinin devam etmesi. devamı...
 • Molekül çarpışması: Bir tepkimenin olması ve devam etmesi için gerekli olan moleküller arası çarpışmalar. devamı...
 • Balık Beslenme Alışkanlıkları: Balıkların yaşadıkları ortamda besin çeşitliliğinin olması, balıklarda besin tercihinin gelişmesi sonucu, sindirim sistemi ve enzimatik aktivitelerinde farklılaşmaların meydana gelmesi. devamı...
 • Kronik: Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname. Müzmin. devamı...
 • Lüteal Devamlılık: Sarı cismin etkin olarak işlevinin devam etmesi. devamı...
 • Antiterminasyon: Bir gende normal bitme noktasından sonra, RNA polimerazla transkripsiyonun devam etmesi. devamı...
 • Biyotik Faktör: Canlı varlıkların hayatını önemli derecede etkileyen besin faktörü, yırtıcılık, rekabet, parazitlik gibi faktörler. Canlı varlıkların hayatını önemli derecede etkileyen besin faktörü, yırtıcılık, rekabet ve parazitlik gibi faktörler. devamı...
 • Erime Sertliği: Ölüm katılığı tam oluşmadan dondurulmuş etlerin çözündürülmesi sırasında, sertleşme olayının kaldığı yerden dönüşümsüz bir biçimde devam etmesi durumu. devamı...

Doğal Seçim ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.