Doğrudan Dengeleme ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Doğrudan Dengeleme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Doğrudan Dengeleme" ne demek?

 1. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarının açacakları uluslararası ihale çerçevesinde dışalım karşılığında yapacakları döviz ödemelerini telafi etmek amacıyla, anlaşma gereğince ihaleyle doğrudan ve yakından ilgili alanlarda gerçekleştirilen dışsatım. krş. dolaylı dengeleme

Doğrudan Dengeleme nedir? İlişkili sözcükler

 • Doğrudan Offset: Bk. doğrudan dengeleme devamı...
 • Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı: Yatırımcının kendi ülkesi dışında bir ülkede boş alan yatırımı ve boz alan yatırımı yapma ve taşınmaz mal satın alma biçiminde gerçekleştirdiği yatırım. krş. yabancı sermaye yatırımı, dolaylı yabancı sermaye yatırımı devamı...
 • Dolaylı Dengeleme: Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarının açacakları uluslararası ihale çerçevesinde dışalım karşılığında yapacakları döviz ödemelerini telafi etmek amacıyla, anlaşma gereğince ihale kapsamında yer almayan ve pazarlanmasında zorluk çekilen ürünlerin ihaleyi kazanan firmanın ülkesine veya geleneksel dışsatım pazarlarına satılması. krş. doğrudan dengeleme devamı...
 • Dolaylı Dengeleme: Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarının açacakları uluslararası ihale çerçevesinde dışalım karşılığında yapacakları döviz ödemelerini telafi etmek amacıyla, anlaşma gereğince ihale kapsamında yer almayan ve pazarlanmasında zorluk çekilen ürünlerin ihaleyi kazanan firmanın ülkesine veya geleneksel dışsatım pazarlarına satılması. krş. doğrudan dengeleme devamı...
 • Elektronik Müzik: Elektronik çalgı ve cihazlarla yaratılan müzik. Yinelenimleri düzenlenebilir çeşitli biçimdeki dönemsel gerilimler üreten elektronik aygıtlarla gerçekleştirilen müzik. (Doğrudan doğruyaelektronik müzik gerçekleştirmek için yapılan bu aygıtların başlıcaları Martenot Dalgaları, Trautonium, Ondioline, devamı...
 • Grup Tahmin Yöntemi: Olaf Helmer ve Norman Dalkey tarafından 1950 yılında geliştirilen; teknolojinin hızlı değişim gösterdiği alanlar başta olmak üzere, sosyal ve iktisadi alanlarda konu ile ilgili uzmanların görüşlerine dayanarak gelecekte gerçekleşmesi olası olayların zamanını belirleme ve öngörme yöntemi. devamı...
 • Doğrudan Değmeli Emdirme: Katı ortamı, parçanın çevresine doğrudan sarıp ısıtarak yapılan emdirme işlemi. devamı...
 • çözümlemeli Dengelem: Bir ya da birkaç kuruluşun denge, kâr ve yitirce sonuçlarını oranlayarak çözümleyen dengelem. Tecimsel bir kuruluş akçalı durumunun tanıtlanması ve gelişiminin belirtilmesi için yer alan sayışımlar arasındaki ilişkilerin dönem içinde devamı...
 • örgütsel Dengelem: İşletmenin varlıkları ile birlikte gerçekleşen bir yıllık işlemlerin sonuçlarını kapsayan, işletmeler arasındaki bağlantılara ve eder dönüşümlerinin işletmenin varlığı ve sonuçları üzerindeki etkilerine yer veren dengelem. devamı...
 • Doğrudan Konşimento: Geminin malları, yükleme limanından boşaltma limanına aktarma yapmadan taşıması hâlinde düzenlenen bir tür taşıma belgesi. devamı...

Doğrudan Dengeleme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.