Doğrultman ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Doğrultman" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Doğrultman" ne demek?

 1. Bir nokta veya bir çizginin hareketine yön vererek bu hareketi yöneten şey.

 2. Çizgi oluşturan noktanın veya yüzey oluşturan çizginin yönelmesi gereken doğrultuyu gösteren çizgi veya düzlem.

 3. Konik tanımında sözü geçen durgan doğru.

 4. Konik yüzey tanımında sözü geçen durgan eğri.

 5. Yuvaksal yüzey tanımında sözü geçen eğri.

 6. Devinen üretecin sürekli değdiği eğri.

Doğrultman nedir? İlişkili sözcükler

 • Işleklik: İşlek olma durumu. El yazısı veya imzayı oluşturan çizgi hattının pürüzsüz olarak akıcılığı, çizginin hızlı ya da duraksamalı olma durumu. devamı...
 • Doğrultman Açıları: (…) devamı...
 • Elipsin Doğrultman çemberleri: (…) devamı...
 • Doğruluk Değeri Soyutlayıcısı: P önermesinden, bu önermenin kaplamı olan doğruluk değerini gösteren {| p} deyimini oluşturan sıfırlı bağıntı soyutlayıcısı. devamı...
 • Bölü: Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin okunuşu, taksim. Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu. devamı...
 • Conic: Konik conic section konik kesit eğrisi, konik Koni şeklinde, konik, koni ile ilgili devamı...
 • Varış çizgisi: Bir yarışın son noktasını belirleyen çizgi. Yürüyüşçü ile koşucuların varış sıralarını, derecelerini saptamak için koşu yoluna enine çizilmiş, koşulan uzaklığın bitimini gösteren ak çizgi. devamı...
 • çekül: Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul. Düşey doğrultuyu bulmak için kullanılan, ucuna ağırlık asılı ip. devamı...
 • ışığa Doğrulum: Işık etkisiyle bir bitkinin büyüme hareketi, fototropizm. devamı...
 • Payda: Bayağı kesirlerde birimin kaç eşit parçaya bölünmüş olduğunu gösteren sayı, mahreç. Bir üleşkede çizginin altında kalan terim, Karşılaştırınız. pay. devamı...

Doğrultman ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.