doğrusal bağlanım denklemi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte doğrusal bağlanım denklemi kelimesinin manası:

  1. (bağlanım çözümlemesi) Bağımlı değişken ile k bağımsız değişken arasında, (…) biçiminde kurulan bağlanım denklemi.

doğrusal bağlanım denklemi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları