Doğu Kuramı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Doğu Kuramı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Doğu Kuramı" ne demek?

 1. Rus ve Batı Avrupa halk kültürünün, Türk halkbilgisinin etkisi altında kaldığını savunanların ileri sürdükleri görüş, bk. halk kültürü, halk bilgisi, krş. yayılım.

Doğu Kuramı nedir? İlişkili sözcükler

 • Yayılımcılık: Emperyalizm. Bk. emperyalizm Halkbilim ürünlerinin devamı...
 • ürünlerin Anında Doğuş Kuramı: İskoç bilgini Andrew Lang’ın ileri sürdüğü kimi halkbilim ürünlerinin tarihsel bir gelişim ya da kültürel etkileşim olmadan bağımsız bir biçimde ve ansızın doğabileceklerini öngören görüş. devamı...
 • Dil Tutukluğu: Dilin iyi çalışmamasından ileri gelen söyleme güçlüğü, anartri. Herhangi bir sebeple konuşamama. devamı...
 • çevrecilik Kuramı: Halk Kültürünün oluşum, evrim, değişim, yayılım ve başkalaşımında en büyük etkenin çevre olduğunu ileri süren kuram. bk. çevre, halkbilim ürünü, halkbilim olayı. devamı...
 • Doğu Baltık ırkı: Bk. doğu Avrupa ırkı. devamı...
 • Doğubilimci Okul: Dil ve halkbilim ürünlerinin doğu kaynaklı olduğunu savunanların kurdukları bilimsel okul. devamı...
 • Sürükleme Kuramı: Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Japonya ve Çin gibi dünya ekonomisinde büyük payı olan veya ödemeler dengesi fazla veren ülkelerdeki büyüme ve/veya genişletici politikaların dünyanın geri kalanındaki ülkelerde büyümenin motoru olacağını ileri süren kuram. devamı...
 • Uğultu: Gürültülü, boğuk ve anlaşılmaz ses, uğuldama sesi Örnek: İçeride müphem, karışık bir uğultu var. F. R. Atay Bağlı olduğu yükseltecin topraklama sorununa bağlı olarak, gitar manyetikleri manyetik bir alandan etkilendiğinde veya tekli manyetikler kullanıldığında daha belirgin olan, ses sinyalinin verilmediği anda hoparlörden gelen uğultu. devamı...
 • Avar: Kuzeydoğu Kafkasya’da, Dağıstan Federe Cumhuriyeti’nde yaşayan bir halk. III-V. yüzyıllar arasında Moğolistan’da, VI-IX. yüzyıllar arasında Orta Avrupa’da yaşamış bir halk. devamı...
 • Lonca Devleti: Sendikacılığı ortadan kaldırmak, işçileri uygar hak ve özgürlüklerinden yoksun kılmak ve anamal egemenliğini sağlamak amacıyla halkı zorla anamalcı, işçi ve memur loncalarına bölen, özgür seçimlere yer vermeyen devlet biçimi. devamı...

Doğu Kuramı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.