Doğum Gebe Kalma Aralığı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Doğum Gebe Kalma Aralığı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Doğum Gebe Kalma Aralığı" ne demek?

 1. Servis periyodu.

 2. Sürüde fertilite parametreleri için, doğum-gebe kalma aralıkları toplamının, gebe kalan inek sayısına bölünmesiyle bulunan değer. Süt sığırı işletmelerinde bu aralığın 90 günü geçmemesi hedeflenir.

Doğum Gebe Kalma Aralığı nedir? İlişkili sözcükler

 • Doğum Ilk Kızgınlık Aralığı: Doğum sonrası ilk kızgınlığın görülmesine kadar geçen süre. Sürüde fertilite parametreleri için, doğum-ilk kızgınlık aralıkları toplamının, toplam inek sayısına bölünmesiyle bulunan değer. Süt sığırı işletmelerinde bu aralığın 60 günü geçmemesi devamı...
 • Ilk Tohumlamada Gebe Kalma Oranı: İlk tohumlamada gebe kalan ineklerin tohumlama yapılan inek sayısına bölünmesi ve sonucun100 ile çarpılmasıyla bulunan değer. Süt sığırı işletmelerinde bu değerin % 55 devamı...
 • Gebelik Başına Tohumlama Sayısı: Gebelik elde etmek için gerekli tohumlama sayısı. İşletmede tohumlama sayıları toplamının gebe kalan ineklerin tohumlama sayılarına bölünmesiyle bulunan değer. Süt sığırı işletmelerinde bu değerin 2’nin altında olması gerekir. devamı...
 • Bölüt Aralığı: Aralıklı ya da kümelenmiş bir dağılım çizelgesinde kümelerin en alt sınırıyla en üst sınırı arasındaki ayrımın küme sayısına bölünmesiyle bulunan genişlik, bkz. aralıklı dizi. devamı...
 • Gebe Kalma Oranı: Bir yetiştirme döneminde gebe kalan dişi hayvanların sayısının tohumlamaya ayrılan dişi hayvan sayısına oranı. devamı...
 • Gebe Kalma: Döllenmiş yumurtanın döl yatağına ulaşması, gebelik sürecinin başlaması, gebeliğin ana tarafından tanınmaya başlaması, konsepşın. devamı...
 • Sayı Farkı: Futbol vb. bazı karşılaşmalarda bir takımın elde ettiği sayıların, karşı takımın elde ettiklerine bölünmesiyle bulunan sayı, averaj. Bir takımın attığı sayılar toplamından, yediği sayılar toplamının çıkarılması ile elde edilen sonuç. devamı...
 • Sayı Farkı: Futbol vb. bazı karşılaşmalarda bir takımın elde ettiği sayıların, karşı takımın elde ettiklerine bölünmesiyle bulunan sayı, averaj. Bir takımın attığı sayılar toplamından, yediği sayılar toplamının çıkarılması ile elde edilen sonuç. devamı...
 • Günlük Ortalama Sıcaklık: Herhangi bir yerde, gün içinde hava sıcaklığını saptamak için belli aralıklarla yapılan ölçü değerleri toplamının, ölçü sayısına bölünmesiyle elde edilen nicelik, bkz. ortalama. devamı...
 • Butchers Broom: Çoban püskülü, yabani mersin, tavşan memesi, ölmez dikeni, bot Kasap Süpürgesi, TavşŸan Memesi, uzun dik yeşŸil dalları (süpürge yapımında kullanılır) ve yeşŸilimsi çiçekleri olan ve kırmızı böğŸürtlenler veren ve sürekli devamı...

Doğum Gebe Kalma Aralığı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.