Doğum Sonrası Bozukluklar ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Doğum Sonrası Bozukluklar" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Doğum Sonrası Bozukluklar" ne demek?

 1. Puerperal metritis, nekrotik vajinitis, metabolizma hastalıkları gibi doğumdan sonra görülen doğumla ilişkili bozukluklar, puerperal bozukluklar.

Doğum Sonrası Bozukluklar nedir? İlişkili sözcükler

 • Doğum Sonrası Hemoglobinüri: Yüksek verimli süt ineklerinde, doğumdan 2-6 hafta sonra, fosfor ve bakır yetersizliğinden kaynaklanan damar içi hemolizis, hemoglobinüri, anemi ve yüksek ölüm oranıyla belirgin hastalık, puerperal hemoglobinüri. devamı...
 • Doğum Sonrası Septik Metritis: Doğum sonrası septisemiyle seyreden, pis kokulu, kırmızımtırak vajinal akıntıyla belirgin şiddetli döl yatağı yangısı, puerperal septik metritis. devamı...
 • Doğum Sonrası Tetanos: Kısrak ve inekler başta olmak üzere birçok hayvan türünde doğum yaralanmaları, metritis, yavru zarlarının atılmaması, döl yatağının çıkması gibi nedenlere bağlı olarak gelişen tetanos, puerperal tetanos. devamı...
 • Doğum Sonrası Enfeksiyon: Doğum sonrası doğumun komplikasyonu sonucu gelişen enfeksiyonlar, puerperal enfeksiyon. devamı...
 • Kişilik Bozuklukları: (Ruh hastalıkları biliminde) Çıldırı ve sinirce gibi önemli bozuklukların dışında kalan, kişilik ve karaktere ilişkin uyum güçlükleri ve davranış yetersizlikleri. devamı...
 • Doğum Sonrası Akut Metritis: Bütün türlerde doğum sonrası ilk haftada, doğumun komplikasyonları ve doğum sırasındaki bulaşmalarla oluşan, akut genel semptomlarla seyreden ve pis kokulu akıntı görülen döl yatağı yangısı, akut puerperal metritis. devamı...
 • Kişilik örüntüsü Bozuklukları: Kişiliğin bütünlüğünde ve davranışlarda görülen, güç yaşam koşulları altında ruh hastalıklarına dönüşebilen sürekli bozukluklar. devamı...
 • Süt Humması: Kandaki iyonize kalsiyum düzeyinin ani ve aşırı düşmesi sonucu biçimlenen, başlangıçta uyarı ve tetani, ilerle yen dönemde felç ve koma tablosunun biçimlenmesi biçiminde gözlenen, en çok doğumdan sonraki birkaç gün içinde yüksek süt verimli ineklerde rastlanan metabolik hastalık, doğum felci, hipokalsemi, puerperal paresis, süt felci, parezis puerperalis, dana humması, hipokalsemik doğum felci. Doğumla birlikte yüksek devamı...
 • Süngerimsi Beyin Hastalığı: Mikroskobik olarak beyin dokusunun sünger görünümünü veya diğer bir ifadeyle, nöropilde ve nöronlarda çok sayıda hücre içi boşlukların oluşumuyla belirgin ve genellikle prion proteinlerinin metabolizma bozuklukları sonuıcu ortaya çıkan hastalıkların genel adı, spongiform ensefalopatiler. devamı...
 • Nekrotik Vulvovajinitis: Doğum veya güç doğum sırasında vulva ve vajinanın yırtılması, aşırı basınç altında kalması, çok yoğun antiseptik uygulanması gibi nedenlerle oluşan vulvayı da kapsayan nekrotik vajinitis. devamı...

Doğum Sonrası Bozukluklar ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.