Doğum Sonrası Hemoglobinüri ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Doğum Sonrası Hemoglobinüri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Doğum Sonrası Hemoglobinüri" ne demek?

 1. Yüksek verimli süt ineklerinde, doğumdan 2-6 hafta sonra, fosfor ve bakır yetersizliğinden kaynaklanan damar içi hemolizis, hemoglobinüri, anemi ve yüksek ölüm oranıyla belirgin hastalık, puerperal hemoglobinüri.

Doğum Sonrası Hemoglobinüri nedir? İlişkili sözcükler

 • Mikroanjiyopatik Hemolitik Anemi: Alyuvarların küçük arteryoller ve kılcal damarlarda parçalanmasından kaynaklanan, damar içi hemolizis, hemoglobinüri ve poikilositozisle belirgin anemi, mikroanjiyopatik anemi, parçalanma anemisi, mekanik hemolitik anemi. Septisemi, yaygın damar içi pıhtılaşma ve salmonellozis gibi damar endotelini şiddetli derecede etkileyen bozuklukları takiben oluşur. devamı...
 • Basiller Hemoglobinüri: Sığır ve koyunlarda bazen de keçilerde ve domuzlarda akut seyirli, Clostridium haemolyticum’dan kaynaklanan, yüksek ateş, damar içi hemolizis, hemoglobinüri, sarılık ve karaciğerde genellikle büyük ve bir alanda pıhtılaşma nekrozunun varlığıyla belirgin, oldukça ölümcül toksemik bir enfeksiyon, enfeksiyöz ikterohemoglobinüri. Fasciola hepatica karaciğerde başlangıç lezyonlarının başlıca nedenidir. devamı...
 • Doğum Sonrası Bozukluklar: Puerperal metritis, nekrotik vajinitis, metabolizma hastalıkları gibi doğumdan sonra görülen doğumla ilişkili bozukluklar, puerperal bozukluklar. devamı...
 • Yeni Doğanların Alloimmün Hemolitik Anemisi: Tay, domuz ve buzağılarda doğumdan sonra alloantijenlere karşı oluşan hemolizis, sarılık ve hemoglobinüriyle belirgin hastalık, yeni doğanların izoimmün lökopenisi, izoimmün hemolitik anemi. Alyuvarların maternal dolaşıma girmelerine izin veren yavru zarı kanamaları, kan nakilleri, anaplazmozis ve babeziozisten korunma için hazırlanan kan kökenli aşılarla kristal violetle inaktive edilen domuz kolera aşısından kaynaklanır. devamı...
 • Doğum Sonrası Enfeksiyon: Doğum sonrası doğumun komplikasyonu sonucu gelişen enfeksiyonlar, puerperal enfeksiyon. devamı...
 • Doğum Sonrası Septik Metritis: Doğum sonrası septisemiyle seyreden, pis kokulu, kırmızımtırak vajinal akıntıyla belirgin şiddetli döl yatağı yangısı, puerperal septik metritis. devamı...
 • Doğum Sonrası Akut Metritis: Bütün türlerde doğum sonrası ilk haftada, doğumun komplikasyonları ve doğum sırasındaki bulaşmalarla oluşan, akut genel semptomlarla seyreden ve pis kokulu akıntı görülen döl yatağı yangısı, akut puerperal metritis. devamı...
 • Doğum Sonrası Tetanos: Kısrak ve inekler başta olmak üzere birçok hayvan türünde doğum yaralanmaları, metritis, yavru zarlarının atılmaması, döl yatağının çıkması gibi nedenlere bağlı olarak gelişen tetanos, puerperal tetanos. devamı...
 • Otoimmün Hemolitik Anemi: Alyuvarlara karşı vücudun ürettiği otoantikorlar nedeniyle oluşan immün aracılı hemoglobinüri, bilirubinuri, anemi ve sarılıkla belirgin, köpek ve kedilerde görülen bir hastalık. Tanı, pozitif Coombs testine dayandırılır, birincil hemolitik anemi, idiopatik immün hemolitik anemi. devamı...
 • Paroksimal Hemoglobinüri: Sütten kesilerek kaba gıda ve su verilen 4-8 aylık besi danalarında fazla su içmeyi takiben görülen hemoglobinüri, hemoglobinemi paroksimalis, sığırların hipoton hiperhidratasyonu, su zehirlenmesi. Bu olayda henüz işlevi ortadan kalkmamış yemek borusu refleksinin devam etmesi sonucu içilen su doğrudan doğruya kırkbayır ve şirdene gitmekte ve süratle rezorbe edilmektedir. Suyun rezorbe edilmesi kanda hipotoni yaparak alyuvarları devamı...

Doğum Sonrası Hemoglobinüri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.