Doğum Sonrası Tetanos ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Doğum Sonrası Tetanos" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Doğum Sonrası Tetanos" ne demek?

 1. Kısrak ve inekler başta olmak üzere birçok hayvan türünde doğum yaralanmaları, metritis, yavru zarlarının atılmaması, döl yatağının çıkması gibi nedenlere bağlı olarak gelişen tetanos, puerperal tetanos.

Doğum Sonrası Tetanos nedir? İlişkili sözcükler

 • Doğum Sonrası Bozukluklar: Puerperal metritis, nekrotik vajinitis, metabolizma hastalıkları gibi doğumdan sonra görülen doğumla ilişkili bozukluklar, puerperal bozukluklar. devamı...
 • Doğum Sonrası Septik Metritis: Doğum sonrası septisemiyle seyreden, pis kokulu, kırmızımtırak vajinal akıntıyla belirgin şiddetli döl yatağı yangısı, puerperal septik metritis. devamı...
 • Doğum Sonrası Enfeksiyon: Doğum sonrası doğumun komplikasyonu sonucu gelişen enfeksiyonlar, puerperal enfeksiyon. devamı...
 • Doğum Sonrası Akut Metritis: Bütün türlerde doğum sonrası ilk haftada, doğumun komplikasyonları ve doğum sırasındaki bulaşmalarla oluşan, akut genel semptomlarla seyreden ve pis kokulu akıntı görülen döl yatağı yangısı, akut puerperal metritis. devamı...
 • Doğum Sonrası Dönem: Doğum veya yavru atma sonrası genital kanalın gerek morfolojik gerekse fonksiyonel olarak gebelik öncesi durumuna geri dönme süreci, lohusalık, puerperyum, postpartum dönemi. Bu süreçte tüm türlerde ortak olarak döl yatağının involüsyonu, endometriyumun yenilenmesi, döl yatağındaki bakteriyel bulaşmanın elimine edilmesi olayları biçimlenir. devamı...
 • Doğum Sonrası Hemoglobinüri: Yüksek verimli süt ineklerinde, doğumdan 2-6 hafta sonra, fosfor ve bakır yetersizliğinden kaynaklanan damar içi hemolizis, hemoglobinüri, anemi ve yüksek ölüm oranıyla belirgin hastalık, puerperal hemoglobinüri. devamı...
 • Ikincil Ketozis: Şirdenin yer değiştirmesi, basit işkembe işlevinin bozukluğu, meme yangısı, döl yatağının irinli yangısı, yavru zarlarının atılamaması ve açlık gibi başka hastalıklara bağlı olarak gelişen ketozis, sekunder ketozis. devamı...
 • Anaya Bağlı Güç Doğum: Doğum kanalı darlıkları, anormal sancılar, döl yatağının vaziyet değişikliği gibi anaya ait nedenlerle oluşan güç doğumlar, maternal güç doğum. devamı...
 • Adventisyal Plasentasyon: Karunküller ve kotilodonlar dışında kalan alanlarda da yavru zarlarının gelişmesi. Geviş getirenlerde döl yatağı yangısı, travmatik olaylar veya doğuştan karunküllerin sayıca az olması gibi nedenlerden kaynaklanır. devamı...
 • Adventisyal Plasentasyon: Karunküller ve kotilodonlar dışında kalan alanlarda da yavru zarlarının gelişmesi. Geviş getirenlerde döl yatağı yangısı, travmatik olaylar veya doğuştan karunküllerin sayıca az olması gibi nedenlerden kaynaklanır. devamı...

Doğum Sonrası Tetanos ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.