Doğurganlık Oranı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Doğurganlık Oranı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Doğurganlık Oranı" ne demek?

 1. Herhangi bir ülke ya da bölgede, bir yıl içinde gerçekleşen doğumların, doğurma yaşındaki kadın (15-49 yaş arası) sayısına oranı.

 2. Doğurganlık yaşları arasında bulunan genellikle (15 ile 44) her 1.000 kadın grubu başına ortalama doğum oranı.

Doğurganlık Oranı nedir? İlişkili sözcükler

 • Doğal Artış Oranı: Herhangi bir ülkede, bir yıl içinde, doğum ve ölüm oranları arasındaki ayrıma dayanan artış (örneğin, doğum oranı %0 40, ölüm oranı %0 22;doğal artış oranı %0 18 gibi). devamı...
 • Doğum Oranı: Bir ülkedeki doğumların sayısal durumu. Her bin kişilik nüfus başına ortalama canlı doğum sayısı. devamı...
 • çerçeve Oranı: Televizyon görüntülüğündeki resmin eni ile yüksekliği arasındaki oran; ölçün filmde olduğu gibi 3:4’tür, Bir film ya da görüntülük üzerindeki resmin eni ile yüksekliği arasındaki oran. (Ölçün filmlerde ve dar filmlerde devamı...
 • Absorbance: Soğurganlık SoğŸUrma, bir sıvının içinden ışŸığŸın geçişŸ oranı; bir şŸeyin emilme derecesi devamı...
 • Emek Devir Oranı: Firmadan veya bir sanayiden, belli bir dönemde, herhangi bir sebeple ayrılmış işçi sayısının, o firmada veya sanayide çalışan ortalama işçi sayısına oranı. İşgücü piyasasında, farklı işgücü grupları işsiz, işlendirilen, işgücüne devamı...
 • Orantı: Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk, oran, tenasüp. Birincinin ikinciye oranı, üçüncünün dördüncüye oranına eşit olan dört terim arasındaki bağıntı, orta. devamı...
 • Orantı: Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk, oran, tenasüp. Birincinin ikinciye oranı, üçüncünün dördüncüye oranına eşit olan dört terim arasındaki bağıntı, orta. devamı...
 • Doğurganlık: Çok doğurma durumu, doğurgan olma durumu. Döl veriminin bir ölçütü olan hayvanlarda düzenli üreme yeteneği. devamı...
 • Yem Dönüşüm Oranı: Yemden yararlanma oranı. Birim canlı ağırlık kazancı için ne kadar yem tüketildiğini veya tüketilen yem miktarıyla kazanılan canlı ağırlık arasındaki oranı ifade eden bir değer, FCR. devamı...
 • Avlanma Oranı: Av mevsimi süresince avlanan balık miktarının, ortalama populasyon büyüklüğüne oranı, ölüm kat sayısı, yararlanma oranı. devamı...

Doğurganlık Oranı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.