Doğuştan Kalıtsal Hipotrikozis ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Doğuştan Kalıtsal Hipotrikozis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Doğuştan Kalıtsal Hipotrikozis" ne demek?

 1. Kıl örtüsünün kısmen veya tamamen doğuştan ve kalıtsal nedenlerle bulunmaması. Belli sığır ırklarında ve Çin köpeklerinde görülür.

Doğuştan Kalıtsal Hipotrikozis nedir? İlişkili sözcükler

 • Doğuştan Hipotrikozis: Doğuştan kılların normale göre daha az miktarda olması veya tamamen yokluğu. Kalıtsal olabileceği gibi, iyot yetersizliği ve guatr, adenohipofiz hipoplazisi ve beyaz çöpleme bitkisinin maternal alınmasına bağlı olarak da biçimlenir. devamı...
 • Kalıtsal çinko Yetersizliği: Sığırlarda ve bull teriyer köpeklerinde, çinkonun bağırsaklardan emilimindeki bir bozukluktan kaynaklanan deri lezyonları, timüs hipoplazisi ve gelişme geriliğiyle belirgin çekinik özellikte kalıtsal hastalık, kalıtsal parakeratozis, kalıtsal timüs hipoplazisi, ölümcül A-46 özelliği. devamı...
 • Kalıtsal Duyu Nöropatisi: Belli köpek ırklarında ayak ve bacaklarda ağrı hissinin daha az hissedilmesi nedeniyle parmakların ve ayak yastıklarının şiddetli yaralanmasıyla belirgin kalıtsal hastalık, akral sakatlık sendromu. devamı...
 • Kalıtsal Depo Hastalığı: Kalıtsal nedenlerle protein, karbonhidrat veya yağları parçalayan enzimlerin yetersizlikleri sonucu bu maddelerin hücrelerde birikiminden kaynaklanan hastalık grubu. devamı...
 • Kalıtsal Kardiyomiyopati: Çeşitli sığır ırklarında gençlerde veya erişkinlerde, karıncık ritm bozuklukları, deri altı ödemi, hidrotoraks, asites, fibrozis ve kalp kası nekrozuyla belirgin, otozomal resesif özellikte kalıtsal hastalık. Hereford ırkı sığırlarda yünümsü kıl örtüsü sendromuyla birlikte görülür. devamı...
 • Dejeneratif Miyelopati: Arka bacaklarda eş güdüm bozukluğu, felç, kas atrofisi ve idrarın tutulamaması gibi klinik belirtilerle seyreden, sinsi seyirli, neden veya nedenleri tam olarak bilinmeyen, omurilikte bakışımlı miyelin erimesiyle belirgin kalıtsal hastalık. Özellikle yaşlı Alman kurt köpeklerinde ve iri cüsseli köpek ırklarında görülür. devamı...
 • Kondrodisplazi: Kalıtsal olarak belli sığır, koyun ve köpek ırklarında görülen, kıkırdağın enlemesine veya uzunlamasına büyümesindeki bozukluklara bağlı olarak oluşan, yerel veya genel, kemik veya iskelet bozukluğu. devamı...
 • Uyuşturma: Uyuşturmak işi. (Yun. an: ..sız; aisthesia: duygu; narke: duygusuzluk) İlâçla, hastalıkla ya da hipnotizma ile canlılarda duygunun yok edilmesi; kısmen veya tamamen duygusuzluk, bilinçsizlik ya da baygınlık meydana getirilmesi. Anestezi, devamı...
 • Doğuştan Protoporfiri: Alyuvarlarda, plazma, karaciğer ve dışkıda aşırı miktarda protoporfirin bulunması ve ferroşelataz enziminin eksikliği sonucu oluşan, klinik olarak sadece ışığa duyarlı deri yangısıyla belirgin kalıtsal hastalık, kalıtsal protoporfiri, protoporfiri. devamı...
 • Megaözofagus: Yemek borusu kaslarında tonus kaybı, yumuşama veya gevşeme nedeniyle yemek borusunun tümünde oluşan genişleme. Great Dane, Alman çoban köpeği, İrlanda setter ırkı köpeklerde ve Siyam kedilerinde genellikle kalıtsal nedenlerle veya miyasteni gravis gibi nöromüsküler sistemik hastalıkların seyri sırasında kazanılmış nedenlerle devamı...

Doğuştan Kalıtsal Hipotrikozis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.