doku bilimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte doku bilimi kelimesinin manası:

  1. Canlılardaki dokuların oluşum, evrim ve birleşimini inceleyen bilim dalı, histoloji.
  2. (Yun. histos: doku; logos: bilim) Canlıların dokularını geniş bir şekilde inceleyen biyolojinin bir dalı. Histoloji.
  3. Bitki ve hayvan organlarını meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan, ortak yapı ve işleve sahip hücreler grubunun oluşturdukları yapıyı inceleyen bilim dalı, histoloji.

doku bilimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları