doku transglutaminaz nedir

Doku Transglutaminaz: Yapısı, İşlevi ve Klinik Önemi

Giriş

Doku transglutaminaz (TG2), hücre içi ve hücre dışı proteinleri çapraz bağlayarak stabilize eden bir enzimdir. TG2, çeşitli hücre tiplerinde ve dokularda bulunur ve hücre yapısının, sinyal iletiminin ve hücre ölümünün düzenlenmesinde rol oynar. TG2 ayrıca, otoimmün hastalıklar, kanser ve nörodejeneratif hastalıklar gibi çeşitli hastalıkların patogenezinde rol oynar.

Yapı ve İşlev

TG2, 80 kDa moleküler ağırlıklı bir proteindir. Enzim, iki alt birimden oluşur: katalitik alt birim ve düzenleyici alt birim. Katalitik alt birim, enzimin aktif bölgesini içerir ve proteinleri çapraz bağlama reaksiyonunu katalize eder. Düzenleyici alt birim, enzimin aktivitesini düzenler ve enzimin hücre içi lokalizasyonunu belirler.

TG2, proteinleri çapraz bağlayarak stabilize eder. Bu reaksiyonda, enzim, proteinlerin glutamin ve lizin kalıntılarını çapraz bağlayarak bir izopeptit bağı oluşturur. TG2, ayrıca, proteinleri diğer moleküllere, örneğin, polisakkaritlere ve lipitlere çapraz bağlayabilir.

TG2’nin çeşitli hücresel süreçlerde rol oynadığı düşünülmektedir. Bu süreçler arasında şunlar yer almaktadır:

  • Hücre yapısının düzenlenmesi
  • Hücre sinyal iletiminin düzenlenmesi
  • Hücre ölümünün düzenlenmesi
  • Hücre hareketinin düzenlenmesi
  • Hücre proliferasyonunun düzenlenmesi

Klinik Önemi

TG2, çeşitli hastalıkların patogenezinde rol oynar. Bu hastalıklar arasında şunlar yer almaktadır:

  • Otoimmün hastalıklar: TG2, çölyak hastalığı, tip 1 diyabet ve multipl skleroz gibi otoimmün hastalıkların patogenezinde rol oynar. Bu hastalıklarda, TG2, kendi proteinlerine karşı antikorların üretimini tetikler.
  • Kanser: TG2, çeşitli kanser türlerinin patogenezinde rol oynar. Bu kanser türleri arasında şunlar yer almaktadır: meme kanseri, akciğer kanseri, kolorektal kanser ve prostat kanseri. TG2, kanser hücrelerinin çoğalmasını, yayılmasını ve invazyonunu destekler.
  • Nörodejeneratif hastalıklar: TG2, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların patogenezinde rol oynar. Bu hastalıklarda, TG2, nöronların ölümüne yol açan protein agregatlarının oluşumunu destekler.

Sonuç

TG2, çeşitli hücresel süreçlerde rol oynayan önemli bir enzimdir. TG2, çeşitli hastalıkların patogenezinde rol oynar. Bu nedenle, TG2, yeni ilaçların geliştirilmesi için potansiyel bir hedeftir.


Yayımlandı

kategorisi