dokuncaların kardan indirimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dokuncaların kardan indirimi kelimesinin manası:

  1. Gelir vergisi yasasında özellikleri ve nitelikleri belirtilen ve yükümlünün bildiriminde bu temellere göre yer alan yitircelerin yükümlüce aynı yıl içinde sağlanan gelirlerden indirilmesi.

dokuncaların kardan indirimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları