dokunulmazlık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dokunulmazlık kelimesinin manası:

  1. Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet.
  2. Anayasa veya uluslararası gelenekler gereğince, kişilere tanınan ilişilmez olma durumu, ayrıcalık
    Örnek: Protokolde yeri, bedava yolculuk ve dokunulmazlıklar gibi özellikleri olan bir milletvekilisiniz. Ç. Altan
  3. Görevlerinin özelliği yüzünden, kuşku ve korkudan uzak kalmalarını ve böylece kamu işlerinde başarıya ulaşmalarını sağlamak amacıyle, kimi kişilere yasa ile tanınmış ayrıcalık.

dokunulmazlık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları