döllenme sözlük anlamı nedir?

Sözlükte döllenme kelimesinin manası:

  1. Erkek gametle dişi gametin kaynaşmasıyla yumurtacığın embriyo durumuna gelmesi, aşılanma, ilkah.
  2. Tozlanma.
  3. Yumurta ve spermin birleşmesi.
  4. Dişi ve erkek eşey hücrelerinin, dolayısıyla çekirdeklerinin birleşmesi olayı. İçdöllenme şeklinde organizmanın eşey organında, ya da dışdöllenme şeklinde eşey hücrelerinin vücut dışına çıkarılmasından sonra (özellikle suda) olabilendöllenme. Fertilizasyon.
  5. Kapasitasyon ve akrozom reaksiyonu tamamlamış olan spermatozoonun uygun yer ve zamanda, dişi cinsiyet hücresi olan ovumun içerisine girmesi onunla birleşmesi, fekundasyon, fertilizasyon.
  6. Erkek gametle dişi gametin birleşmesiyle yumurtada embriyonun oluşması, iç döllenme biçiminde organizmanın eşey organında veya dış döllenme biçiminde eşey hücrelerinin vücut dışına çıkarılmasından sonra olabilen döllenme, fertilizasyon.

döllenme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları