Döllenmiş Yumurta ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Döllenmiş Yumurta" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Döllenmiş Yumurta" ne demek?

 1. Sperm tarafından döllenmiş yumurta, fertilize olmuş yumurta, oosperm, spermoviyum.

 2. Zigot.

Döllenmiş Yumurta nedir? İlişkili sözcükler

 • Eşey Hücresi: Dişi ya da erkek eşey organlarında meydana gelen ve birleşerek döllenmiş yumurtayı (zigot) oluşturacak dişi hücre (yumurta) ya da erkek hücre (sperm). Gamet. Dişilerde yumurtalık, erkeklerde ise testisin geliştiği köken devamı...
 • Fertilized Egg: Fertilize olmuş yumurta devamı...
 • Oospor: (Yun. oon: yumurta; sporos: tohum) Oomiset mantarlarda, alglerde ve protozoonlarda döllenmiş oosferde gelişen kaim duvarlı zigot. Oomiset mantarlarda, alglerde ve protozoonlarda döllenmiş oosferde gelişen kalın duvarlı zigot. devamı...
 • Fertilize Olmuş Yumurta: Döllenmiş yumurta. devamı...
 • Ayrı Yumurta Ikizleri: (Yun. dis: iki kez; zygotos: çift) İki ya da daha fazla yumurta hücresinin, aynı anda ya da kısa aralıklarla farklı spermler tarafından döllenmesi sonucu oluşan ve genetik olarak farklı olan ikizler (nadiren üçüzler, dördüzler vb.). Çift yumurta ikizleri, dizigotik ikizler, DZ ikizleri. devamı...
 • Zigot: Erkek ve dişi gametin birleşmesiyle oluşan döllenmiş hücre. Döllenme sırasında spermatozoitin yumurtayla birleşmesi sonucu oluşan hücre. devamı...
 • Fallop Borusu: Memelilerde ovaryumdan dökülen yumurtaları uterusa taşıyan bir çift kanal. Ovulasyonda içine yumurtalar bırakılır ve yumurta sperm tarafından burada döllenir. Ovidukt. Yumurta kanalı. devamı...
 • Ootip: (Yun. oon: yumurta; typos: kalıp) Yassı solucanların dişi üreme sisteminde bulunan bir yapı olup döllenmiş yumurta ve vitellüs hücreleri yumurtayı teşkil etmek üzere bir kapsülle çevrilir. Yassı solucanlarda, Mehlis bezleri devamı...
 • Döllenmiş Balık Yumurtası: Balıklarda, spermanın olgun yumurtayla birleşmiş olması. devamı...
 • çift Yumurta Ikizleri: Bk. ayrı yumurta ikizleri İki veya daha fazla yumurtanın aynı anda veya kısa aralıklarla farklı spermatozoit tarafından döllenmesi sonucu oluşan ve genetik olarak farklı olan ikizler, ayrı yumurta ikizleri, dizigotik devamı...

Döllenmiş Yumurta ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.