Dolmak ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Dolmak" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dolmak" ne demek?

 1. Dolu duruma gelmek.

 2. Bitkiler olgunlaşmak, erginleşmek

  Örnek:

  Gök ekini biçer gibi!.. Başaklar daha dolmadan. T. Buğra

 3. Bir yere iyice yayılmak, kaplamak

  Örnek:

  Oda sigara dumanı dolmuştu. S. F. Abasıyanık

 4. Bir yerde pek çok eşya veya kimse toplanmak, kalabalık duruma gelmek

  Örnek:

  Kıştan kurtulur kurtulmaz deniz kenarları insanla, sandalla dolar. S. F. Abasıyanık

 5. Süre, hesap tamamlanmak.

 6. Sabrı tükenip öfkesi taşacak duruma gelmek.

Dolmak nedir? İlişkili sözcükler

 • Pişmek: Ateşte, fırında, kaynar suda veya yağda ısı etkisiyle yenilebilir duruma gelmek. Isıtma sonucu belirli bir kullanıma uygun duruma gelmek. devamı...
 • Bıkmak: Tekrarlanması, sürüp gitmesi yüzünden bir şeyden doygunluk veya yorgunluk duyarak onu istemez duruma gelmek, usanmak Örnek: Sonra bir gün bu hayattan bıkıverdi. S. F. Abasıyanık Dayanamaz duruma gelmek. devamı...
 • Azmak: Küçük su birikintisi, gölcük. Bataklık. devamı...
 • Doğrulmak: Eğik veya eğri bir şey, düz bir duruma gelmek. Oturan veya yatan bir kimse toparlanmak, dik bir duruma gelmek Örnek: Uzandığım yerden hafifçe doğrularak onları çizmeye başlıyorum. R. N. Güntekin Yönelmek Örnek: Çocuk hızlı, paytak devamı...
 • Daralmak: Dar duruma gelmek, küçülmek. Azalmak Örnek: Yıllar geçer, bir gün bakarsınız vakitler daralmış. R. N. Güntekin Zayıflamak Örnek: Hafızası o kadar daralmış, bir sene evvelini hatırlamıyor gibi. S. F. Abasıyanık Güçleşmek, zorlaşmak. devamı...
 • Yerleşmek: Yerine iyice oturmak, yerinde sabit olmak. Yer bulup oturmak Örnek: Arabaya, birbirine sıkışarak yerleştiler. S. F. Abasıyanık Çalışmak üzere bir iş yerine başlamak. devamı...
 • Tanışmak: Birbirini tanır duruma gelmek Örnek: Bu sefer, bir sürü aktör ve tiyatroseverle tanıştı. S. F. Abasıyanık devamı...
 • Yayvanlaşmak: Yayvan duruma gelmek Örnek: Bütün şekiller büyüdü, yayvanlaştı. S. F. Abasıyanık devamı...
 • Alışmak: Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek Örnek: Muhtaç değiliz ama, ben çalışmaya alıştım. E. İ. Benice Yadırgamaz duruma gelmek. Uyar duruma gelmek, uygun gelmek, intibak etmek Örnek: Bu mesleğe alışmış gibi görünüyor. N. Araz Sürekli ister olmak. devamı...
 • Genişlemek: Geniş duruma gelmek, büyümek. Bollaşmak. devamı...

Dolmak ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.