dolomitization sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dolomitization kelimesinin manası:

  1. Dolomitlesme
  2. (Amerikan İngilizcesi) dolomitizasyon, dolomitleme, dolomitleşŸme, beyaz mermer halini alma, dolomite dönüşŸme veya dönüşŸtürülme jeokimyasal süreci, kireçtaşŸının beyaz mermere dönüşŸmesi veya dönüşŸtürülmesi (dolomitisation olarak da yazılır)

dolomitization ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları