domates gribi nedir

Domates Gribi:

Domates gribi, domates bitkisini etkileyen ve meyvelerde kahverengi veya siyah lekelerin oluşmasına neden olan bir mantar hastalığıdır. Hastalık, Cladosporium fulvum adlı bir mantar tarafından oluşturulur ve domates bitkilerinin yapraklarında, gövdelerinde ve meyvelerinde görülebilir. Domates gribi, domates bitkilerinin büyümesini ve verimini olumsuz yönde etkileyebilir.

Domates Gribinin Belirtileri:

Domates gribinin belirtileri, hastalığın şiddetine ve bitkinin enfeksiyon derecesine göre değişebilir. Hastalığın erken evrelerinde, yaprakların üzerinde küçük, kahverengi veya siyah lekeler görülebilir. Bu lekeler zamanla büyüyebilir ve birleşerek daha büyük lekeler oluşturabilir. Hastalık ilerledikçe, yapraklar sararmaya ve solmaya başlayabilir. Domates gribi ayrıca, gövdelerde ve meyvelerde de görülebilir. Meyvelerde oluşan lekeler, meyvenin çürümesine ve kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Domates Gribinin Nedenleri:

Domates gribi, Cladosporium fulvum adlı bir mantar tarafından oluşturulur. Bu mantar, domates bitkilerinin yapraklarına, gövdelerine ve meyvelerine bulaşarak hastalığa neden olur. Mantar, rüzgar, yağmur veya böcekler tarafından taşınabilir. Domates gribi, özellikle nemli ve sıcak koşullarda daha sık görülür.

Domates Gribinin Zararları:

Domates gribi, domates bitkilerinin büyümesini ve verimini olumsuz yönde etkileyebilir. Hastalık, yaprakların sararmasına ve solmasına neden olarak bitkinin fotosentez yapmasını engeller. Bu durum, bitkinin büyümesini ve meyve üretimini olumsuz yönde etkiler. Domates gribi ayrıca, meyvelerde oluşan lekeler nedeniyle meyvenin kalitesini düşürür ve pazar değerini azaltır.

Domates Gribinin Kontrolü:

Domates gribinin kontrolü için çeşitli önlemler alınabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Hastalıklı bitkilerin derhal yok edilmesi
 • Domates bitkilerinin düzenli olarak ilaçlanması
 • Domates bitkilerinin nemli ve sıcak koşullardan uzak tutulması
 • Domates bitkilerinin iyi drene edilmiş topraklarda yetiştirilmesi
 • Domates bitkilerinin uygun şekilde sulanması ve gübrelenmesi

Domates Gribinin Tedavisi:

Domates gribinin tedavisi için çeşitli kimyasal ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, hastalığın şiddetine ve bitkinin enfeksiyon derecesine göre seçilir. Domates gribinin tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında şunlar yer alır:

 • Bakırlı fungisitler
 • Kükürtlü fungisitler
 • Karbendazim
 • Tiyabendazol
 • Prokloraz

Domates Gribinin Önlenmesi:

Domates gribinin önlenmesi için çeşitli önlemler alınabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Hastalıklı bitkilerin derhal yok edilmesi
 • Domates bitkilerinin düzenli olarak ilaçlanması
 • Domates bitkilerinin nemli ve sıcak koşullardan uzak tutulması
 • Domates bitkilerinin iyi drene edilmiş topraklarda yetiştirilmesi
 • Domates bitkilerinin uygun şekilde sulanması ve gübrelenmesi
 • Domates bitkilerinin dayanıklı çeşitlerinin yetiştirilmesi

Yayımlandı

kategorisi