donanma sözlük anlamı nedir?

Sözlükte donanma kelimesinin manası:

  1. Belli bir amaçla kullanılan gemilerin bütünü.
  2. Bayramlarda, sevinçli günlerde bayrak, ışık kullanıp fişek yakarak yapılan şenlik, donanma gecesi
    Örnek: Onun bu donanma gecesine katılışının bir tek sebebi var. Y. Z. Ortaç
  3. Bir devletin deniz kuvvetleri
    Örnek: Donanmanın topları ormanın üzerine nefes aldırmaksızın ateş döküyor. A. İlhan
  4. Donanmak işi.
  5. Osmanlı şenliklerinin üçüncü bölümü olan gece eğlenceleri; bu eğlencelerde kandillerle çeşitli oyunlar yapılır, yüzlerce çeşit fişekle gösteriler düzenlenirdi.

donanma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları