Dondurarak Saklama ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Dondurarak Saklama" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dondurarak Saklama" ne demek?

 1. Yemlerin elde edildikleri andaki besin değerlerinin korunması için yapılan dondurma işlemi.

Dondurarak Saklama nedir? İlişkili sözcükler

 • Dondurarak Kurutma: Su içeren bitki, mikroorganizma, hayvan doku ve organlarının su içeriklerinin ortamdan uzaklaştırılması veya biyolojik çözeltilerin konsantre edilmesi ve canlılıklarının korunması için çözücünün uzaklaştırılması amacıyla yapılan dondurarak kurutma yöntemi, liyofilizasyon. Özellikle, aşı hazırlanmasında ve protein özütlenmesinde kullanılır. devamı...
 • Dondurarak çöktürülmüş Plazma: Kan bankalarında bir vericiden alınan plazmanın hızlı bir biçimde dondurulması ve antihemofilik faktörden zengin bir fraksiyon oluşturacak biçimde yavaş olarak eritilmesi suretiyle elde edilen plazma. devamı...
 • Sindirim Denemesi: Yemle alınan besin maddelerinin ne kadarının sindirilerek emildiğini tespit etmek amacıyla en az iki hayvanla yapılan, yedirilen; idrar ve gübreyle hayvan tarafından çıkarılan maddeler ölçülerek yemlerin sindirilebilir besin maddeleriyle yem değerini belirlemek amacıyla yapılan bir deneme, hazım denemesi. devamı...
 • Silaj Yemleri: Yeşil yemlerin ve su bakımından zengin diğer yemlerin uzun süre bozulmadan saklanmasını sağlamak üzere, belirli koşullarda bir mayalanma devresi geçirmeleri sonucu elde edilen asitli yemler, ekşitilmiş yemler, silo yemleri. devamı...
 • Kozmetikbilim: Kozmetik ürünlerin kullanım biçimlerini ve elde edildikleri hammaddeleri inceleyen bilim. devamı...
 • Hesaben Saklama: Kıymetlerin elektronik ortamda hesaben saklanmasını ifade eder. Örneğin Hazine ihalesinden alınan kıymetler, katılımcılar tarafından fiziki olarak talep edilebileceği gibi (bu kıymetler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bastırılmaktadır) makbuz karşılığı elektronik ortamda katılımcıların hesabına da aktarılabilmektedir. Şahıslar da, makbuz karşılığı kıymetlerini hesaben saklatabilmektedirler. Fiziki olarak elde bulunan bir kıymetin, sonradan bir hesaba yatırılması da kıymeti bu devamı...
 • Besin Değeri: Yemlerin taşıdıkları besin madde oranları. Yüksek, orta veya düşük biçimde ifade edilir. devamı...
 • Hücre Dışı Dondurma: Dondurma işlemi sırasında donma hızı yüksek olmadığı için hücre içi suyunun hücre dışına çıkarak buz kristallerinin hücre dışında oluşması. devamı...
 • Gliserolasyon: Spermayı dondurma ve çözdürme sırasında spermatozoonları korumak için sulandırılacak spermaya gliserol katılması işlemi. devamı...
 • En Küçük Kareler Yöntemi: Gözlem ile örneklem değerleri farkından oluşan hata değerlerinin karesel toplamlarının enaza indirilmesine dayanan kestirim yöntemi. Bir eğrideki noktaların doğrusallıktan rasgele sapmalarını en aza indirerek doğrusal bir kalibrasyon eğrisinin elde edilmesini devamı...

Dondurarak Saklama ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.