done ne demek ingilizce

“Done” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

“Done” kelimesi, İngilizce’de çok yönlü bir fiildir ve çeşitli anlamlara gelebilir. Türkçe’de ise genellikle “bitmiş”, “tamamlanmış” veya “yapılmış” olarak çevrilir. Bu makale, “done” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını kapsamlı bir şekilde inceleyecek ve farklı bağlamlarda kullanımını örneklerle açıklayacaktır.

İngilizce Anlamları

 1. Tamamlanmış veya Bitmiş: “Done” kelimesinin en yaygın anlamı, bir eylemin veya görevin tamamlandığını veya bittiğini belirtmektir. Örneğin:

 2. The project is done. (Proje tamamlandı.)

 3. I’m done with my homework. (Ödevimi bitirdim.)

 4. Yapılmış veya Gerçekleştirilmiş: “Done” ayrıca bir eylemin veya olayın gerçekleştirildiğini veya yapıldığını ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin:

 5. The deal is done. (Anlaşma yapıldı.)

 6. The damage is done. (Zarar verildi.)

 7. Pişmiş veya Hazırlanmış: “Done” kelimesi, yemek pişirme bağlamında, bir yemeğin piştiğini veya hazırlandığını belirtmek için de kullanılır. Örneğin:

 8. The steak is done to perfection. (Biftek mükemmel pişmiş.)

 9. The cake is done and ready to serve. (Kek pişmiş ve servise hazır.)

 10. Bitkin veya Yorgun: “Done” kelimesi, bir kişinin bitkin veya yorgun olduğunu ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin:

 11. I’m done for the day. (Bugünlük bittim.)

 12. I’m so done with this situation. (Bu durumdan çok bıktım.)

 13. Ölü veya Yok Edilmiş: “Done” kelimesi, nadiren de olsa, bir kişinin öldüğünü veya bir şeyin yok edildiğini belirtmek için kullanılır. Örneğin:

 14. He was done in by the mob. (Mafya tarafından öldürüldü.)

 15. The building was done away with. (Binayı yıktılar.)

Türkçe Anlamları

 1. Bitmiş veya Tamamlanmış: “Done” kelimesi, Türkçe’de genellikle bir eylemin veya görevin tamamlandığını veya bittiğini belirtmek için “bitmiş” veya “tamamlanmış” olarak çevrilir. Örneğin:

 2. Proje bitmiş.

 3. Ödevim tamamlanmış.

 4. Yapılmış veya Gerçekleştirilmiş: “Done” ayrıca Türkçe’de bir eylemin veya olayın gerçekleştirildiğini veya yapıldığını ifade etmek için “yapılmış” veya “gerçekleştirilmiş” olarak çevrilir. Örneğin:

 5. Anlaşma yapılmış.

 6. Zarar verilmiş.

 7. Pişmiş veya Hazırlanmış: “Done” kelimesi, yemek pişirme bağlamında, Türkçe’de bir yemeğin piştiğini veya hazırlandığını belirtmek için “pişmiş” veya “hazırlanmış” olarak çevrilir. Örneğin:

 8. Biftek mükemmel pişmiş.

 9. Kek pişmiş ve servise hazır.

 10. Bitkin veya Yorgun: “Done” kelimesi, Türkçe’de bir kişinin bitkin veya yorgun olduğunu ifade etmek için “bitkin” veya “yorgun” olarak çevrilir. Örneğin:

 11. Bugünlük bitkinim.

 12. Bu durumdan çok bıktım.

 13. Ölü veya Yok Edilmiş: “Done” kelimesi, Türkçe’de nadiren de olsa, bir kişinin öldüğünü veya bir şeyin yok edildiğini belirtmek için “ölü” veya “yok edilmiş” olarak çevrilir. Örneğin:

 14. Mafya tarafından öldürüldü.

 15. Binayı yıktılar.

Farklı Bağlamlarda Kullanım Örnekleri

“Done” ifadesi, İngilizce ve Türkçe’de çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. İşte bazı örnekler:

 • İş Bağlamı:
  • The report is done. (Rapor tamamlandı.)
  • I’m done with this project. (Bu projeyle işim bitti.)
 • Kişisel Bağlam:
  • I’m done with this relationship. (Bu ilişkiyle işim bitti.)
  • I’m so done with this day. (Bu günden çok bıktım.)
 • Yemek Pişirme Bağlamı:
  • The steak is done to perfection. (Biftek mükemmel pişmiş.)
  • The cake is done and ready to serve. (Kek pişmiş ve servise hazır.)
 • Resmi Bağlam:
  • The deal is done. (Anlaşma yapıldı.)
  • The contract is done and signed. (Sözleşme yapıldı ve imzalandı.)

Sonuç

“Done” ifadesi, İngilizce ve Türkçe’de çok yönlü bir kelimedir ve çeşitli anlamlara gelebilir. Bu makale, “done” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını kapsamlı bir şekilde incelemiş ve farklı bağlamlarda kullanımını örneklerle açıklamıştır. Bu bilgiler, İngilizce ve Türkçe çevirilerde “done” ifadesini doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi